MindSonar 

Als internationaal geregistreerd MPA Mindsonar® Professional bied ik zowel in individuele -, als in teamtrajecten MindSonar® aan.


Met MindSonar® brengen we voor een specifieke situatie, dus bijvoorbeeld voor je werk of juist voor een uitdagende thuissituatie, in beeld:

  • welke waarden / drijfveren daarin voor jou belangrijk zijn; en
  • welke denkstijlen / metaprogramma's daarbij je voorkeur hebben.

Je profiel krijg je met een uitgebreide toelichting en samen interpreteren we de uitkomsten. Zien we patronen? Welke ontwikkelkansen zien we? 


MindSonar® is daarnaast een enorm effectief instrument om:

  • inzicht te krijgen in de individuele patronen in een team;
  • inzicht te krijgen in de kwaliteiten en de valkuilen binnen een team;
  • daarmee handvatten te krijgen voor het inzetten op kwaliteiten van ieder individu;
  • inzicht in de benodigde ontwikkelkansen; en  
  • een wensprofiel op te stellen voor eventuele nieuwe collega's binnen een team. 


Hieronder leg ik in grote lijnen uit wat er gemeten wordt.

Drijfveren
Aan de hand van de Graves Drives krijg je inzicht in hoeverre je in de gemeten context wordt gedreven door één of meer van de volgende waarden:
• Erbij willen horen & veiligheid;
• Macht;
• Orde & structuur;
• Winnen;
• Gemeenschap & idealen;
• Leren (ontwikkelen);
• Het grote geheel (spiritualiteit).


Denkstijlen
Om meer inzicht te krijgen in je denkstijlen worden er steeds 10 punten verdeeld over de volgende thema’s en zo krijg je de persoonlijke voorkeuren in deze context in beeld:
• Proactief – reactief (beschouwend)
• Naartoe (doelgericht) – weg van (voorkomen)
• Specifiek (details) – globaal (grote lijnen)
• Voldoet wel (glas half vol) – voldoet niet (glas half leeg)
• Controle binnen zelf (gelooft in eigen controle) – Controle buiten zelf (gelooft dat controle buiten zichzelf ligt)
• Procedure (denkt in stappenplannen – volgens de regels) – opties (denkt in mogelijkheden)
• Externe referentie (wat vindt de ander) – interne referentie (wat vind ik)
• Kinesthetisch (hoe voelt het) – visueel (wat zie ik) – auditief (wat hoor ik)
• Handhaving (behouden wat er is) – ontwikkeling (geleidelijke verandering) – verandering (rigoureuze verandering)
• Verleden – heden – toekomst
• Mensen (gericht op mensen) – activiteiten (gericht op doen) – informatie (gericht op informatie en kennis)
• Structuur (hoe hangt dit samen) – gebruik (hoe gebruik ik dit) – concept (wat is de essentie)
• Samen (hecht aan samenwerken) – nabijheid (naast elkaar werken, ieder met eigen verantwoordelijkheid) – solo (alleen werken)

Ben je benieuwd geworden naar jouw MindSonar-profiel? Of wil je eerst nog meer weten? Neem dan contact met me op en dan spreek ik je binnenkort!